Kontaktiem: +371 2912 0066

PROJEKTĒŠANA

PLĀNOŠANA

SASKAŅOŠANA

UZRAUDZĪBA

Vsmart Extensions

Projekti un skices

Iepazīties ar paveikto varat

šeit +

Pieteikt konsultāciju

Sākums

Uldis Seržāns

 

us first

Uldis Seržāns, sertificēts arhitekts kopš 1998.gada.
Sertifikāts Nr. 1-00010, piešķirts 06.01.2015.

1973. gadā beidzis Jelgavas 4. vidusskolu – īsts Pārlielupes „iezemietis”.
1979. gada pavasarī – ar diplomdarbu „Jelgavas viesnīcas rekonstrukcija” pabeigta Rīgas Politehniskais Institūta Arhitektūras fakultāte un „ar Valsts eksāmenu komisijas 1979.gada 27. februāra lēmumu Seržānam U.A. piešķirta arhitekta kvalifikācija”- citāts no diploma.
Arhitekta darbs projektēšanas institūts „Latkomunprojekt” Jelgavas nodaļā.
Darbaudzinātāja – nodaļas galvenā arhitekte Milda Priedniece.
Saņemta Latvijas PSR Ministru padomes prēmija par piedalīšanos Dobeles pilsētas viesnīcas projekta izstrādāšanā un realizēšanā.
Kā vadošais arhitekts strādāja Jelgavas rajona izpildkomitejas, rajona arhitekta ražošanas grupā.
Kopš 1991. gada sākta patstāvīga arhitekta prakse; bijusi iespēja strādāt gan vairākos privātos uzņēmumos, gan Ventspils pilsētas un arī Jelgavas pilsētas domē par pilsētas arhitektu, gan Ozolnieku novadā par novada arhitektu.
Līdzšinējā darbā gan patstāvīgi, gan kopā ar kolēģiem projektētas dzīvojamās, sabiedriskās un ražošanas ēkas, iepazīts darbs pašvaldību būvvaldēs.
Uzskata sevi par Jelgavas pilsētas un Ozolnieku novada patriotu.
Pārliecināts, ka bez pagātnes nav nākotnes – kopā ar citiem Jelgavas vecās koka apbūves entuziastiem piedalās Vecpilsētas ielas kvartāla „atdzīvināšanas” procesā.

 

Projekti un skices